Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Urdština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Urdština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Urdština je centrální indo-árijský jazyk větve indoíránských jazyků indoevropské jazykové rodiny. Je velmi podobný hindštině. Oba jazyky jsou vzájemně srozumitelné, liší se však kulturním pozadím (Urdové jsou spíše muslimové, Hindové spíše hinduisté). Je úředním jazykem v Pákistánu a v některých částech Indie. Mluví jím na 60 milionů lidí. Urdská slovní zásoba se vyvinula ze směsi perštiny, arabštiny, turečtiny a sanskrtu. V poslední době byla významně ovlivněna paňdžábštinou a angličtinou. Urdština vznikla v západním utarském regionu Indie. Obecně je charakterizována jako spisovná forma hindustánštiny, společně s hindštinou, ke které je obvykle stavěna do protikladu. Hlavní rozdíl je v písmu. Zatímco spisovná urdština se běžně zapisuje kaligrafickým písmem odvozeným od persko-arabského písma, a má více slov z perštiny a arabštiny, spisovná hindština se obvykle píše písmem devanágarí a odvozuje více slovní zásoby ze sanskrtu. Díky podobnosti obou jazyků si jejich mluvčí v zásadě vzájemně rozumí, až na speciální výrazivo. Mnoho jazykovědců je považuje za součást jednoho jazykového diasystému, avšak díky sociokulturním rozdílům jsou často kategorizovány jako dva samostatné jazyky. Urdština má 60 – 80 milionů rodilých mluvčích a je považována za 20. nejrozšířenější jazyk světa. V Indii jí hovoří převážně muslimské obyvatelstvo. Používají ji také zahraniční dělníci v zemích Perského zálivu a Saúdské Arábii a jejich potomci, kteří se zde usadili.
New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Raipur, Vadodara, Islamabad, Katachi, Islamabad, Peshawar, Allahabad

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200