Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Slovenčina
  • Polski

O nás

Náš příběh

Příběh překladatelské agentury Explika se začal psát už v roce 2007. Firma tehdy vznikla ve skromných podmínkách
sdíleného studentského bytu na pražském Žižkově s cílem postupně vyrůst v uznávaného a spolehlivého poskytovatele 
jazykových služeb. Tento neskromný cíl se díky propracované vizi a soustředěné, svědomité práci podařilo naplnit
poměrně rychle. Nemalou roli v úspěchu naší společnosti sehrál i náš technologický optimismus. Narozdíl od celé
řady dalších překladatelských agentur jsme technologický pokrok vnímali jako příležitost, nikoliv hrozbu,
a i díky tomu jsme se posouvali vpřed rychleji než konkurence. 

K pražské kanceláři postupně přibyly pobočky v Brně a italské Bologni. Po téměř třináct let působil náš tým pod úspěšnou hlavičkou Hero Translating. V květnu roku 2022 uzrál čas na změnu a vykročení vstříc budoucnosti pod novou značkou. Tak vznikla Explika.
Ačkoli jsme se v průběhu koronavirové pandemie byli nuceni vzdát naší italské pobočky, udrželi jsme si těsný kontakt
s italským trhem a dále expandovali v tuzemsku.

Dnes máme fyzické kanceláře v Praze, v Třebíči a v Jičíně, díky široké síti spolupracovníků a dodavatelů
však působíme po celém světě.
2007
Vznik společnosti
Hero Translating
2009
Stěhování do
první pražské kanceláře
2011
Průměrný počet zakázek
přesáhl 300
měsíčně
2012
Průměrné měsíční tržby
přesáhly 1 milion Kč
2016
Vznik pobočkyBrně
2017
Počet zákazníků 
přesáhl 3000
2019
Vznik pobočky 
v italské Bologni
2021
Vznik pobočky 
v Třebíči
2022
Rebranding 
společnosti -> Explika
2023
Vznik pobočky
v Jičíně
Budoucnost je v našich rukou... 
Tvořte ji spolu s námi!

Naše filosofie

Od začátku našeho působení stojí ve středu všech našich činností zájem a potřeby zákazníka. Ať už jde o naše překladatele, projektové manažery, asistenty či vedení společnosti, všechny nás spojuje láska k jazykům a komunikaci a radost z možnosti zprostředkovat kulturní, obchodní i osobní výměnu mezi desítkami evropských i neevropských jazyků.

Důvod našeho fungování není čistě komerční. Vždy jsme v naší činnosti viděli i hlubší smysl, ať už jde o přesah a přidanou hodnotu, kterou přinášíme našim zákazníkům, upřímný zájem a péči o naše překladatele a další dodavatele nebo pravidelnou spolupráci s neziskovým sektorem. Etika má u nás vždy přednost před penězi – proto ze zásady nepřekládáme texty s nevhodným, zavádějícím či potenciálně škodlivým obsahem ani takové, jež by jakkoli souvisely s potlačováním/upíráním lidských práv a podporou nedemokratických a despotických režimů.

Coby hrdí členové Asociace českých překladatelských agentur se plně ztotožňujeme s jejím etickým kodexem.

Náš název

Název naší společnosti má poměrně přímočarou etymologii. Vychází z latinského slovesa 
explicāre, které má hned několik hlavních významů: objasnit, vysvětlit, vyřešit, ale i rozvinout, rozmotat, 
rozuzlovat. Slova s tímto základem najdeme dnes ve všech románských (španělské explicar, francouzské expliquer, 
rumunské explicare atd.), ale i germánských (anglické explain, německé explizieren) či slovanských jazycích. Společný 
původ mají i slova jako explicitní nebo explikace.

Právě to odráží hlavní poselství a smysl naší činnosti: Explika objasňuje a vysvětluje, co by jinak zůstalo nepochopené, řeší, co by jinak zůstalo nevyřešené, rozmotává, co by jinak zůstalo zamotané a nesrozumitelné. Umožňuje svým zákazníkům porozumět textům, s nimiž se setkávají ve svém pracovním i osobním životě, 
a zároveň jim dává možnost oslovit lidi, se kterými by si jinak nerozuměli.