Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Sanskrt

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Sanskrt je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Sanskrt je historický indo-arijský jazyk a jeden z nejstarších známých jazyků vůbec. Jeho překlad znamená „dokonale složený“. V dnešní době je sanskrt považován za mrtvý jazyk, je však stále jedním z 22 oficiálních jazyků Indie. Hlavní příčinou jeho popularity je to, že je jedním z liturgických jazyků hinduismu a buddhismu. Klasický sanskrt je založen na gramatice ze 4. století před Kristem. Jeho postavení v kultuře jižní a jihovýchodní Asie je podobné jako postavení latiny a řečtiny v moderní kultuře Evropy. Proto také výrazně ovlivnil většinu moderních jazyků Nepálu a Indie. Předklasická podoba sanskrtu je známa jako jazyk véd. Sanskrt používaný ve védách je nejstarší a nejarchaičtější forma, která se dochovala, a pochází z 16. století před Kristem. To v zásadě znamená, že tento sanskrt véd je nejstarší indoíránský jazyk a jeden z nejstarších indoevropských jazyků. Je používán ve srovnávací lingvistice, neboť je považován za jeden z nejdokonalejších jazyků světa. Literatura psaná sanskrtem zahrnuje bohatou tradici poezie a dramatu, a dále také řadu vědeckých, technických, filozofických a hinduistických náboženských spisů. Dnes se sanskrt používá v hojné míře v hinduistických náboženských rituálech v podobě hymnů a manter. Existují pokusy obnovit sanskrt jako mluvený jazyk a vlastně se dosud používá v řadě tradičních indických institucí. V roce 2001 tímto jazykem plynule hovořilo 14 135 mluvčích.
New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Raipur, Vadodara

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200