Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Nizozemština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Nizozemština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Nizozemština je západogermánský jazyk blízce příbuzný ostatním jazykům této skupiny (angličtina, západní fríština a němčina), avšak s trochu jinou výslovností a pravopisnými pravidly, a vzdáleně příbuzný severogermánským jazykům. Mluví jím asi 22 milionů lidí na světě. Je úředním jazykem pěti zemí, Nizozemska, Nizozemských Antil, Belgie, Surinam a Aruby, a tří unií, Evropské unie, Beneluxu a Unie jihoamerických národů. 16 milionů mluvčích žije v Holandsku a 6 milionů v belgických Flandrech. Víc než 5 milionů lidí hovoří nizozemsky jako cizím jazykem. Nizozemština je také zdrojovým jazykem afrikánštiny, jednoho z oficiálních jazyků Jihoafrické republiky, a je srozumitelná v Namibii a pro mluvčí některých kreolských jazyků. I nizozemština a afrikánština jsou navzájem v podstatě srozumitelné, avšak jinak se píší, mají jinou slovní zásobu a jazykové regulátory. Holandská jazyková unie koordinuje činnost holandských, vlámských a surinamských lingvistů, jazykovou politiku, výuku jazyků a literaturu. Někdy se pro nizozemštinu používá chybné označení „holandština“, které ve skutečnosti označuje jen dialekty provincie Severní a Jižní Holandsko.
Brussels, Gent, Halle, Bruges, Hasselt, Leuven, Antwerp, Mechelen, Mons, Ath, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Maastricht, Arnhem, Breda, Zwolle, Tilburg, Paramaribo, Drenas

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200