Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Dánština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Dánština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Dánština je severogermánským jazykem. Je podobná němčině, neboť z dolnoněmčiny převzala celou řadu slov. Je rozšířena hlavně v oblasti Skandinávie a to především v Dánsku, a je druhým oficiálním jazykem jeho dvou protektorátních regionů, tj. Grónska (vedle grónštiny) a Faerských ostrovů (vedle faerštiny). Oba tyto jazyky jsou rovněž kreolskými jazyky částečně odvozenými z dánštiny. Dánsky se také mluví v jižním Schleswigu, v oblasti Německa sousedící s Dánskem, kde je dánština oficiálně uznávaným regionálním jazykem. Na Islandu se dánština vyučuje na školách jako povinný cizí jazyk. Po celém světě je asi 6 milionů rodilých mluvčích tohoto jazyka. Dánština je rovněž oficiálním jazykem Evropské unie a pracovním jazykem Nordického výboru. Dánština je součástí východní nordické jazykové skupiny společně se švédštinou. Překvapivě je však podobnější norštině, která je součástí západní nordické jazykové skupiny. Dánština se vyvinula z proto-nordického dialektu, který byl společným germánským jazykem Skandinávie v 8. století. Později se z něj v tomto regionu stal starý východní nordický jazyk, runská dánština, ze které se pak vyvinula moderní forma tohoto jazyka. Po vikingské kolonizaci se dánsky mluvilo ve velké části severovýchodní Anglie. Díky tomu se do angličtiny dostala řada dánských slov. Dánština používá latinku. Gramatika je podobná norštině a švédštině. Dalo by se říci, že kdo ovládá dánštinu, rozumí i ostatním skandinávským jazykům.
Copenhagen, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Odense, Kolding, Horsens, Herning, Tórshavn, Nuuk

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200