Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Bulharština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Bulharština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Bulharština je indoevropský jazyk patřící do skupiny jihoslovanských jazyků. Odhaduje se, že je rodnou řečí asi 9–12 milionů lidí, kteří z většiny žijí v Bulharsku, kde je bulharština státním jazykem. Dále se bulharsky mluví v některých oblastech sousedních zemí. Bulharština je rovněž jedním z oficiálních jazyků Evropské unie. Píše se cyrilicí, která byla prohlášena za třetí oficiální abecedu EU. V roce 886 n. l. byla v Bulharské říši zavedena hlaholice sv. Cyrila a Metoděje, kterou postupně během 10. století nahradila cyrilice, s některými písmeny převzatými z řecké, hebrejské, hlaholské a gótské abecedy. Jazykově je bulharština blízká makedonštině. Obsahuje řadu lingvistických znaků, které ji odlišují od většiny ostatních slovanských jazyků – například nemá skloňování, používá určitý člen v podobě přípony, nemá infinitiv a zachovala si a dále rozvinula praslovanský slovesný systém. Bulharština je první slovanský jazyk, který má dochované písemné památky. Ovlivnila ji prabulharština a neslovanské balkánské jazyky. Později byla převzata některá osmanská slova. S národním obrozením v 19. století vznikla moderní bulharština – ta se silně opírá o církevní slovanštinu, prabulharštinu a také o literární ruštinu a postupně se osvobodila od četných výpůjček z turečtiny a neslovanských balkánských jazyků. Národ Bulharů původně pocházel ze střední Asie a teprve v 7. století n. l. se usadil na Balkáně, kde byl asimilován místními slovanskými obyvateli.
Sofia, Montana, Rousse, Varna, Sopot, Bansko, Burgas, Plovdiv, Pleven, Sliven

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200