Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Ázerbajdžánština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Ázerbajdžánština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Ázerbájdžánština, též známa pod pojmem azerština, je oficiálním jazykem Ázerbájdžánu. Mimo Ázerbájdžán se tímto jazykem dorozumíte také v Íránu a v některých dalších státech jihozápadní Asie, kde žijí ázerbájdžánské menšiny. Ázerbájdžánština patří mezi turkické jazyky. Jazykově připomíná turečtinu a je ovlivněna perštinou a arabštinou. Od 16. do počátku 20. století sloužila jako lingua franca ve většině zakavkazských zemí, v jižním Dagestánu, v Turecké Arménii, Kurdistánu a íránském Ázerbájdžánu. Když Rusové v 19. století dobyli jižní Kavkaz, rodilí uživatelé tohoto jazyka byli rozděleni mezi Sovětský svaz a Írán. Sovětský svaz sice podporoval rozvoj tohoto jazyka, ale přešlo se zde z perského písma na latinku a později cyrilici. V Íránu se naopak využívá perské abecedy dodnes. Azerbajdžánsky mluví zhruba 30 milionů lidí na světě, rozděluje se na severní a jižní variantu a velký počet dialektů. Bez ohledu na jejich počet jsou ázerbájdžánské dialekty v zásadě sobě navzájem hodně podobné a jejich uživatelé si navzájem rozumí. Ačkoliv se v Ázerbájdžánu ázerbájdžánština běžně užívala, oficiálním jazykem se v této zemi stala až v roce 1978. Po dosažení nezávislosti se obyvatelé Ázerbajdžánské republiky vrátili od cyrilice k latince, zatímco jihoázerbájdžánští Turci stále používají arabskou abecedu.
Baku, Sumgait, Teymur, Baghdad, Basra, Al Diwaniyah, Al Hillah, Mosul, Nasiriyah

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200