Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Arabština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Arabština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Arabština je centrální semitský jazyk. Mezi semitské jazyky spolu s ní patří například příbuzná hebrejština či syrština. Ze semitských jazyků je arabština nejrozšířenější a mluví jí nejvíce lidí, více než 280 milionů rodilých mluvčí (většinou žijících na Středním východě a v severní Africe) a 250 milionů lidí, pro které je druhým jazykem. Arabština má mnoho různých mluvených variant, které se liší v závislosti na regionu; na školách a univerzitách se však většinou učí spisovná arabština, která se používá i v zaměstnání a v médiích. Ta je založena na klasické arabštině, jazyku literatury a liturgickém jazyku islámu. Arabština byla ve středověku jedním z hlavních nositelů kultury v Evropě – to spolu s blízkostí arabské a evropské civilizace a 700 lety arabské nadvlády na Iberském poloostrově způsobilo, že vliv arabštiny je patrný i v mnoha jiných jazycích. Arabština také obsahuje řadu výpůjček z různých jazyků – historicky z hebrejštiny, perštiny a syrštiny, ale také ze současných evropských jazyků. V hovorovém jazyce se objevují odstředivé tendence. Je to hlavně kvůli nesrovnalostem mezi psanou a mluvenou formou. Arabština se píše arabským písmem a v mluvené řeči využívá mnoho hlásek, jež se v evropských jazycích vůbec nevyskytují. Je úředním jazykem mnoha států, například Egypta, Maroka, Ománu, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Tuniska a mnohých dalších, a je rovněž jedním z oficiálních jazyků OSN.
Dubai, Abu Dhabi, Etisalat, Sharjah, Jumeirah, Fujairah, Cairo, Alexandria, Aswan, Banha, Giza, 6th Of October City, Hurghada, Heliopolis, Tanta, Port Said, Amman, Salt, Az Zarqua, Al Karak, Madaba, Aquaba, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fes, Tangier, Salé, Nador, Oujda, Taza, Muscat, Al Buraimi, Saham, Sur, Al Khuwair, Tunis, Sousse, Bizerte, Les Berges Du Lac

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200