Jesteśmy tutaj dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Hebrajski

Nasze biuro zapewnia tłumaczenia i inne usługi językowe w kilkudziesięciu językach, a język Hebrajski jest jednym z nich. Jednak nie wszystkie tłumaczenia są takie same! Nasza oferta jest dostosowana do różnych potrzeb – czy to będzie korekta kreatywna, czy też tłumaczenie przysięgłe. Aby poznać nasze usługi, lub gdy nie są Państwo do końca pewni, które rozwiązanie będzie najlepsze, wystarczy wybrać i kliknąć w jedną z opcji wyświetlanych poniżej, żeby wysłać nam niezobowiązujące zapytanie.

Para językowa:

swap

Produkt:

Opis produktu

Tłumaczenie wykonane przez profesjonalnego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym i który ma doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w danej dziedzinie, poddane następnie standardowej kontroli jakości.
Tłumaczenie wykonywane przez profesjonalnego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym i który ma doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w danej dziedzinie, weryfikowane przez drugiego tłumacza o takich samych kwalifikacjach, następnie poddawane standardowej kontroli jakości.
Tłumaczenie wykonywane przez profesjonalnego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym i który ma doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w danej dziedzinie, poddawane standardowej kontroli jakości, a następnie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenie kreatywne wykonywane przez profesjonalnego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym i który ma dogłębną znajomość kultury języka docelowego, a także doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w danej dziedzinie. Tłumaczenie poddawane jest standardowej kontroli jakości oraz korekcie przed publikacją.
Weryfikacja wykonywana przez profesjonalnego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym i który ma doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń w danej dziedzinie, poddane następnie standardowej kontroli jakości.
Korekta przez specjalistę językowego, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym i który ma doświadczenie w pracy nad tekstami z danej dziedziny.
Tłumaczenie ustne umożliwiające komunikację między osobami, które nie mówią w tym samym języku.

Przykład zastosowania

Nasz najlepiej sprzedający się produkt, odpowiadający większości typowych potrzeb, obejmujący tłumaczenie: regulaminów, umów, dokumentacji przetargowej, instrukcji i kart charakterystyki produktu.
Są to tłumaczenia materiałów przeznaczonych do komunikacji z klientami, takich jak informacje o produkcie, teksty marketingowe lub prezentacje firmowe, a także strony internetowe i dokumenty przeznaczone do publikacji.
Są to tłumaczenia dokumentów na potrzeby urzędów w innym obszarze językowym, takich jak akty urodzenia, dyplomy ukończenia studiów, zezwolenia, licencje, certyfikaty lub umowy.
Lokalizacja stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz tłumaczenie materiałów do komunikacji z klientami. Usługa ta obejmuje również szeroko zakrojone badania kultury danego obszaru językowego i sprawdzenie autentyczności otrzymanego przekazu.
W ramach tej usługi zapewniamy korektę wszystkich rodzajów tekstów. Ma to na celu weryfikację dokładności i poprawę jakości tłumaczeń, niezależnie od tego, czy są to tłumaczenia dostarczone przez innego dostawcę, którego pracę chcieliby Państwo skontrolować, czy też tłumaczenia opracowane we własnym zakresie przez osobę niebędącą zawodowym tłumaczem.
Ta usługa obejmuje korektę tekstów opracowywanych zarówno przez rodzimych, jak i nierodzimych użytkowników języka. Ma to na celu poprawę jakości tekstów.
Konferencje, spotkania biznesowe

Informacje o języku

Próbka

Miejsca, w których pracują nasi tłumacze

Język hebrajski jest semickim językiem należącym do afroazjatyckiej rodziny językowej, blisko spokrewnionym z arabskim. Jest jednym z oficjalnych języków Izraela, obok arabskiego, i jest używany przez Izraelczyków jako język ojczysty lub drugi język. Co więcej, jest to główny język judaizmu na całym świecie. W swojej nowoczesnej formie hebrajski jest używany przez ponad 7 milionów ludzi w Izraelu i około 200 000 osób w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy starożytny hebrajski był używany do pisania, modlitwy i nauki w żydowskich społecznościach na całym świecie przez ponad dwa tysiące lat, współczesny hebrajski rozwinął się dopiero w XX wieku po osiedleniu Palestyny ​​przez żydowskich imigrantów. Zapisywany jest w piśmie hebrajskim, które, podobnie jak pismo arabskie, pierwotnie zawiera jedynie znaki dla spółgłosek. Starożytny język hebrajski jest również liturgicznym językiem Samarytan, z których pozostałych 700 mówi dzisiaj współczesnym hebrajskim lub palestyńskim arabskim. Rdzeń Tanach (hebrajskiej Biblii) jest napisany w klasycznym języku hebrajskim. W okresie post-biblijnym aramejski stopniowo zastępował hebrajski jako język mówiony, ale hebrajski był nadal używany jako język rytuału, modlitwy, literatury i pisemnej komunikacji przez stulecia. Rabiniczny hebrajski, używany w Miszny, rozwinął się około 200 roku. Jest jednym z najstarszych istniejących języków świata. Istnieją dowody o jego funkcjonowaniu jako samodzielnego języka już w roku 1100 p.n.e. Język ten rozwijał się do IX wieku a później jego wpływ zaczął słabnąć i ograniczył się tylko do celów liturgicznych. Dzisiejszy hebrajski pochodzi od biblijnego dialektu, który datowany jest na VI w p.n.e. Hebrajski wcześniej zapożyczał słowa z arabskiego i aramejskiego. Dziś ma na ten język wpływ rosyjski i angielski.
Jerusalem, Nazareth, Haifa, Tel Aviv, Arad, Netanya

Zamów bezpośrednio wybrany produkt

  Nie chcesz wypełniać formularza kontaktowego?

  Napisz do nas
  info@explika.cz
  lub zadzwoń
  +420 606 024 200