Jesteśmy tutaj dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17:
info@explika.cz
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Slovenčina
  • Polski

O nas

Nasza historia

Historia biura tłumaczeń Explika sięga roku 2007. Firma powstała w spartańskich warunkach wspólnego mieszkania studenckiego 
w praskiej dzielnicy Žižkov, z zamiarem przekształcenia się z czasem w renomowanego i rzetelnego dostawcę usług językowych. 
Dzięki jasno sprecyzowanej wizji i ciężkiej, sumiennej pracy ten nieskromny cel udało się zrealizować stosunkowo szybko. 
Znaczącą rolę w sukcesie naszej firmy odegrał również nasz technologiczny optymizm. W odróżnieniu od wielu innych biur tłumaczeń, postęp technologiczny potraktowaliśmy jako szansę, a nie zagrożenie, i właśnie między innymi dlatego posuwaliśmy się naprzód szybciej niż nasi konkurenci. 

Do biura w Pradze stopniowo dołączyły oddziały w Brnie i Bolonii we Włoszech. Przez blisko trzynaście lat nasz zespół działał pod szyldem Hero Translating. W maju 2022 roku nadszedł czas na zmiany i wkroczenie w przyszłość pod nową marką. Tak narodziła 
się Explika. Mimo iż pandemia koronawirusa zmusiła nas do zamknięcia naszego biura we Włoszech, utrzymaliśmy nasze bliskie kontakty z włoskim rynkiem, a jednocześnie nadal rozwijaliśmy się na rynku krajowym. 

Obecnie prowadzimy fizyczne biura w Pradze oraz w miastach Třebič i Jičin, ale dzięki naszej szerokiej sieci współpracowników 
i dostawców tak naprawdę działamy na całym świecie.
2007
Powstanie firmy
Hero Translating
2009
Przeprowadzka do 
pierwszego biura w Pradze
2011
Przekroczenie średniej 
liczby 300 zleceń miesięcznie
2012
Przekroczenie średniego
miesięcznego obrodu 1 mln koron
2016
Powstanie filii w Brnie
2017
Przekroczenie liczby 3000 
obsługiwanych klientów
2019
Powstanie filii w Bolonii 
we Włoszech
2021
Powstanie filii 
w mieście Třebíč
2022
Zmiana nazwy firmy 
na obecną – Explika
2023
Powstanie filii 
w mieście Jičín
Przyszłość jest w naszych rękach… 
Zapraszamy do tworzenia jej razem z nami!

Nasza filozofia

Od początku naszej działalności w centrum naszej uwagi są zawsze interes i potrzeby klienta. Wszystkich nas – tłumaczy, kierowników projektów, asystentów czy kierownictwo firmy – łączy zamiłowanie do języków oraz radość z ułatwiania wymiany kulturowej, biznesowej i komunikacji międzyludzkiej na styku kilkudziesięciu języków europejskich i pozaeuropejskich.

Nasza działalność ma nie tylko cele komercyjne. Zawsze dostrzegaliśmy głębsze znaczenie naszej pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o dodatkowe korzyści, jakie oferujemy naszym klientom, autentyczne zainteresowanie i troskę, jaką otaczamy naszych tłumaczy i innych współpracowników, czy też regularną współpracę z sektorem non-profit. Zawsze przedkładamy kwestie etyczne nad pieniądze. Dlatego też nie tłumaczymy tekstów o nieodpowiedniej, wprowadzającej w błąd lub potencjalnie szkodliwej treści, ani takich, które są w jakikolwiek sposób związane z łamaniem praw człowieka lub wspieraniem niedemokratycznych i opresyjnych reżimów.

Jako dumny członek Stowarzyszenia Czeskich Biur Tłumaczeń w pełni przestrzegamy jego kodeksu etycznego.

Nasza nazwa

Etymologia nazwy naszej firmy jest dosyć nieskomplikowana. Wywodzi się od łacińskiego czasownika explicāre, 
który ma kilka głównych znaczeń: objaśniać, wyjaśniać, rozwiązywać, ale także rozwikływać, rozplątywać, rozsupływać. 
Słowa oparte na tym rdzeniu można dziś znaleźć we wszystkich językach romańskich (hiszpańskie explicar, francuskie expliquer, rumuńskie explicare itp.), ale także w językach germańskich (angielskie explain, niemieckie explizieren) 
i słowiańskich. Wspólne pochodzenie mają również słowa explicytny lub eksplikacja.

To właśnie odzwierciedla główne przesłanie i cel naszej pracy: Explika objaśnia i tłumaczy to, co w przeciwnym razie pozostałoby niejasne, rozwiązuje to, co w przeciwnym razie pozostałoby nierozwiązane, rozplątuje to, co w przeciwnym razie pozostałoby splątane i niezrozumiałe. Umożliwiamy naszym klientom zrozumienie tekstów, które napotykają w życiu zawodowym i osobistym, jednocześnie dając im możliwość dotarcia do ludzi, z którymi inaczej by się nie porozumieli.