Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00:
info@explika.cz
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Slovenčina
  • Polski

O nás

Náš príbeh

Príbeh prekladateľskej agentúry Explika sa začal písať už v roku 2007. Firma vtedy vznikla v pomerne skromných podmienkach zdieľaného študentského bytu na pražskom Žižkove s cieľom postupne vyrásť do podoby uznávaného a spoľahlivého poskytovateľa jazykových služieb. Tento neskromný cieľ sa vďaka prepracovanej vízii a sústredenej, svedomitej práci podarilo pomerne rýchlo naplniť. Nemalú rolu v úspechu našej spoločnosti zohral aj náš technologický optimizmus. Na rozdiel od celej rady ďalších prekladateľských agentúr sme technologický pokrok vnímali ako príležitosť a nie ako hrozbu a vďaka tomu sme sa posúvali smerom vpred 
rýchlejšie než konkurencia. 

K pražskej kancelárii postupne pribudli pobočky v Brne a talianskej Bologni. Po dobu takmer trinástich rokov pôsobil náš tím pod úspešnou hlavičkou Hero Translating. V máji roku 2022 dozrel čas na zmenu a vykročenie v ústrety budúcnosti pod novou značkou. 
Tak vznikla Explika. Hoci sme v priebehu pandémie koronavírusu boli nútení vzdať sa našej talianskej pobočky, udržali sme si úzky kontakt s talianskym trhom a ďalej expandovali v rámci toho tuzemského. 

Dnes máme fyzické kancelárie v Prahe, Třebíči a v Jičíne, vďaka širokej sieti spolupracovníkov a dodávateľov však pôsobíme 
po celom svete.
2007
Vznik spoločnosti 
Hero Translating
2009
Presťahovanie do prvej 
pražskej kancelárie
2011
Priemerný počet objednávok
prekročil
počet 300 za mesiac
2012
Priemerné mesačné tržby
presiahly 1 milión Kč
2016
Založenie pobočky v Brne
2017
Počet zákazníkov 
prekročil úroveň 3000
2019
Založenie pobočky 
v Bologni v Taliansku
2021
Založenie pobočky 
v Třebíči
2022
Premenovanie spoločnosti 
na jej súčasný názov: Explika
2023
Založenie pobočky 
v Jičíne
Budúcnosť je v našich rukách... 
Podieľajte sa na jej tvorbe spolu s nam

Naša filozofia

Od začiatku nášho pôsobenia stojí v strede všetkých našich činností záujem a potreby zákazníka. Či už sa jedná o našich prekaldateľov, projektových manažérov, asistentov alebo vedenie spoločnosti, všetkých nás spája láska k jazykom a komunikácii a radosť z možnosti sprostredkovať kultúrnu, obchodnú a aj osobnú výmenu medzi desiatkami európskych i neeurópskych jazykov.

Dôvod nášho fungovania nie je čisto komerčný. Vždy sme v našej činnosti videli aj hlbší zmysel, či už ide o presah alebo pridanú hodnotu, ktorú prinášame našim zákazníkom, úprimný záujem a starostlivosť o našich prekladateľov a ďalších dodávateľov alebo pravidelnú spoluprácu s neziskovým sektorom. Etika má u nás vždy prednosť pred peniazmi – preto zo zásady neprekladáme texty s nevhodným, zavádzajúcim či potenciálne škodlivým obsahom, ani také, ktoré by akokoľvek súviseli s potlačovaním/upieraním ľudských práv a podporou nedemokratických a despotických režimov.

Ako hrdí členovia Asociácie českých prekladateľských agentúr sa plne stotožňujeme s jej etickým kódexom.

Náš názov

Názov našej spoločnosti má pomerne priamočiaru etymológiu. Vychádza z latinského slovesa explicāre, ktoré má 
hneď niekoľko hlavných významov: objasniť, vysvetliť, vyriešiť, ale aj rozvinúť, rozmotať, rozuzlovať. Slová s týmto 
základom nájdeme dnes vo všetkých románskych (španielske explica, francúzske expliquer, rumunské explicare atď.), 
ale aj germánskych (anglické explain, nemecké explizieren) či slovanských jazykoch. Spoločný pôvod majú aj slová ako explicitný alebo explikácia.

Práve to odráža hlavné posolstvo a zmysel našej činnosti: Explika objasňuje a vysvetľuje, čo by inak zostalo nepochopené, rieši, čo by inak zostalo nevyriešené, rozmotáva, čo by inak zostalo zamotané a nezrozumiteľné. Umožňuje svojim zákazníkom porozumieť textom, s ktorými sa stretávajú vo svojom pracovnom a osobnom živote a zároveň im dáva možnosť 
osloviť ľudí, s ktorými by si inak nerozumeli.