Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Rumunština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Rumunština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Rumunština patří do skupiny románských jazyků italické větve indoevropské jazykové rodiny. Je velmi podobná ostatním východorománským jazykům používaným na jih od Dunaje, také italštině a dalším západorománským jazykům, jako je francouzština, portugalština a španělština. Protože se jí hovoří v bývalé římské provincii Dacia, často se jí také říká dácká románština. Hovoří jí asi 24 až 28 milionů lidí převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina, Srbsku a Moldavsku. Z historických i politických důvodů se však na území Moldávie nazývá moldavština. Je jediným úředním jazykem v Rumunsku a Moldavsku, zatímco v ostatních zemích má status regionálního jazyka. S rumunskou národnostní menšinou se setkáme v Srbsku, na Ukrajině, v Maďarsku a Bulharsku a velký počet rumunských emigrantů se usadil také v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Izraeli, v Kazachstánu, v Rusku, v USA, v Kanadě a v Německu. Příslušníci rumunského národa tvoří asi 0,5 % světové populace a 4 % románských obyvatel světa. Na rumunštině je zajímavé, že nepřejímá slova z angličtiny, ale naopak z francouzštiny, italštiny a latiny. V průběhu svého vývoje prošla azbukou i latinkou. V dnešní době převažuje latinka.
Chisinau, Bucharest, Borsa, Timisoara, Sibiu, Deva, Brasov, Medias, Oradea, Arad, Constanta

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200