Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Polština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Polština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Polština patří do skupiny západoslovanských jazyků, stejně jako čeština, slovenština nebo lužická srbština. Polština, stejně jako mnoho dalších jazyků, se rozšířila do světa díky vystěhovaleckým vlnám, které měly svůj počátek v 19. století. Je mateřským jazykem více než 42 milionů lidí na světě. Významné polské národnostní menšiny najdeme v Litvě, Bělorusku a na Ukrajině. Přestože v historii bylo mnoho pokusů ze strany cizích správců země potlačit polský jazyk, polština přežila, a to v jednotné formě rozšířené po celém Polsku. Polské písmo je odvozeno od latinky s několika drobnými změnami. Polština má velké množství sykavek, např. dż, sz, ż. V polštině se nesetkáme s dlouhými samohláskami. Při výslovnosti se však předposlední slabika automaticky prodlužuje. Jazyk si zachoval staroslovanský systém skloňování se sedmi pády pro podstatná jména, zájmena a adjektiva. Během staletí si polština vypůjčila mnoho slov z jiných jazyků, a to tak, že změnila jejich pravopis tak, aby se přiblížil výslovnosti, ale podle polské fonetiky. Zatímco nedávné výpůjčky pocházejí především z angličtiny, v minulosti byla polská slovní zásoba ovlivněna především latinou, češtinou, italštinou, francouzštinou, němčinou, maďarštinou, turečtinou, starou běloruštinou, ukrajinštinou a ruštinou.
Minsk, Brest, Grodno, Gomel, Mogilev, Borisov, Vitebsk, Mozyr, Vilnius, Jonava, Kaunas, Kelme, Klaipeda, Marijampolé, Varena, Zarasai, Warsaw, Krakow, Lodz, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Wroclaw, Poznan, Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Donetsk, Lviv

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200