Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Islandština

Naše agentura poskytuje překlady a další jazykové služby v desítkách jazyků a Islandština je jedním z nich. Ale pozor! Není překlad jako překlad. Jednotlivé varianty produktů, které nabízíme, jsou střiženy tak, aby vyhovovaly nejrůznějším potřebám – ať už jde o kreativní korekturu či soudně ověřený překlad. Pokud vás zajímá, jaké produkty nabízíme, nebo si nejste jisti, jaká varianta by pro vás byla nejlepší, proklikejte se naším přehledným formulářem níže a rovnou odešlete nezávaznou poptávku.

Jazyková kombinace:

swap

Produkt:

Popis produktu

Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, korektura druhým překladatelem se stejnou kvalifikací a následná standardní kontrola kvality.
Překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a úřední ověření soudním tlumočníkem.
Kreativní překlad profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, odborníkem na reálie cílové kultury a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, následná standardní kontrola kvality a jednojazyčná předtisková korektura.
Srovnávací korektura profesionálním překladatelem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s překladem v příslušném oboru, a následná standardní kontrola kvality.
Korektura jazykovým specialistou, který je rodilým mluvčím cílového jazyka a má zkušenosti s texty z příslušného oboru.
Ústní překlad umožňující komunikaci mezi lidmi, kteří nehovoří společným jazykem.

Příklad použití

Náš nejprodávanější produkt určený pro většinu běžných použití: interní předpisy, smlouvy, dokumentace k výběrovým řízením, technické manuály, bezpečnostní listy.
V rámci tohoto produktu překládáme materiály určené pro komunikaci s klienty, ať už jde o produktové informace, marketingové texty či firemní prezentace, dále webové stránky a dokumenty určené k tisku.
Jedná se o překlady dokumentů potřebných k úředním úkonům v cizojazyčném prostředí, ať už jde o rodné listy, univerzitní diplomy, povolení, licence, certifikáty či smlouvy.
V rámci tohoto produktu se lokalizují webové stránky či mobilní aplikace a překládají materiály určené pro komunikaci s klienty. Součástí produktu je zevrubná rešerše reálií cílové kultury a kontrola autentičnosti výsledného sdělení.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu všech typů textů. Cílem je ověřit správnost a zvýšit kvalitu překladů, ať už jde o překlady vyprodukované jiným dodavatelem, jehož práci si chcete ověřit, nebo překlady vyprodukované interně pracovníkem bez překladatelské kvalifikace.
V rámci tohoto produktu provádíme korekturu textů vyprodukovaných rodilými i nerodilými mluvčími cílového jazyka. Cílem je zvýšit kvalitu textů.
Konference, pracovní schůzky

O jazyku

Ukázka

Odkud pracují naši překladatelé

Islandština je severogermánský jazyk indoevropské jazykové rodiny. Je oficiálním jazykem Islandu a je příbuzná sousedním jazykům západní Skandinávie jako je faerština nebo některé norské dialekty. Vznikla ze západních dialektů Staré norštiny, společného jazyka Skandinávie za dob Vikingů. Tímto jazykem mluví kolem 320 tisíc mluvčích, převážně na Islandu. Asi 8 000 Islanďanů žije v Dánsku, jsou to především studenti, a kolem 5 tisíc v USA a 2 tisíc v Kanadě. 97 % Islanďanů považuje islandštinu za svůj mateřský jazyk. Do dnešního dne však neexistuje zákon, který by stanovil islandštinu jako oficiální jazyk země. I když je Island členem Nordického výboru, islandština není jeho pracovním jazykem, i když se v ní publikuje mnoho materiálů výboru. Nejstarší psané texty v islandštině pocházejí z období kolem roku 1100. Od 12. století se nejslavnějším islandským textům říkalo ságy. Dánská nadvláda v období 1380 – 1918 měla na vývoj jazyka jen malý vliv a islandština je považována za nejarchaičtější živý germánský jazyk. Jeho psaná podoba se od 13. století prakticky nezměnila, takže moderní lidé nemají problém porozumět ságám napsaným před 800 lety. Islandština používá latinku. Prakticky nemá nářečí, spíše jen drobné odchylky ve výslovnosti, a nekonkurují jí ani žádné jiné jazyky. Svou gramatikou i slovní zásobou se velmi podobá staré angličtině.
Reykjavik, Sudurland

Vybraný produkt rovnou objednejte

  Nepřejete si vyplňovat formulář výše?

  Napište nám
  info@explika.cz
  nebo zavolejte
  +420 606 024 200